Fakultetsstyrelsen

Mandatperioden har blivit förlängd till och med 210630.

Konstnärliga fakultetsstyrelsen är högsta beslutande organ vid fakulteten, med ett samlat ansvar för verksamheten gällande utbildning, forskning, samverkan och innovation.

ORDFÖRANDE:
Anna Lyrevik, dekan

VICE ORDFÖRANDE:
Staffan Storm, prodekan

SEKRETERARE:
Fakultetskoordinator (vakant)

LEDAMÖTER
Lärare
Per Olof Persson, universitetslektor Konsthögskolan
Gertrud Sandqvist, rektor Konsthögskolan
Ditte Maria Bjerg, rektor Teaterhögskolan
Eva Saether, professor Musikhögskolan
Sven Bjerstedt, universitetslektor Teaterhögskolan
Ann-Charlotte Carlén, rektor Musikhögskolan
Karin Johansson, professor Musikhögskolan

TA-representanter
Lars Andersson, utbildningschef Musikhögskolan
Silvana Hed, föreståndare Konsthögskolan

Yrkesliv
Mats Stjernstedt, konsthallschef, Malmö konsthall
Ulla Lidholm, VD, Teateralliansen
Birgit Hansson, vice ordförande Malmö Opera

Studeranderepresentanter
Greta Karlsson, Teaterhögskolan
Jens Alfred Raahauge, Konsthögskolan
Joel Wååg, Musikhögskolan

Språkrör SKFM
Ida Wachsberger

Kontakt

Zita Bauerle
Fakultetskoordinator
Tel: +46 46 222 92 61
zita [dot] bauerle [at] kanslik [dot] lu [dot] se

Sammanträden

2021
3 februari
24 mars
26 maj