Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Arbetsmiljö

Här hittar du aktuell information om arbetsmiljö och lika villkor.

Förhållningspolicy

En pågående arbetsmiljöåtgärd inom fakulteten är att ta fram en förhållningspolicy (etiska riktlinjer). En arbetsgrupp bestående av en representant från varje institution, arbetsmiljösamordnare, huvudskyddsombud och studerandeskyddsombud har satts samman och ett första möte har hållits. Gruppen rapporterar till fakultetens lokala skyddskommitté. Ett förslag på en färdig policy ska överlämnas till dekan senast den 30 augusti och därefter kommer beslut att fattas i fakultetsstyrelsen.

Lika villkorsplan för Lunds universitet

Lunds universitet har beslutat om en plan för lika villkor 2022-2027. I planen lyfts fyra övergripande mål:

1. Rekryteringsprocesser och karriärvägar ska vara fria från diskriminering.
2. Kunskapen om och förståelsen för jämställdhet och lika villkor ska vara hög i organisationen. 
3. Arbetet mot diskriminering (SFAD) ska vara levande och aktivt systematiskt förebyggande.
4. Hanteringen av och förebyggande arbete mot kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier ska vara professionell.

Avsikten med planen är att lyfta och tydliggöra universitets ambitioner och strategiska inriktning inom jämställdhet och lika villkor. Planen ska också möta de krav som ställs från regeringen med avseende på jämställdhetsintegrering och de krav på jämställdhetsplan som ställs från EU-kommissionen för att kunna söka anslag från Horisont Europa. Läs mer och ta del av planen här

Kontakt

Ludvig Buhrman
Arbetsmiljösamordnare
Tel: +46 46 222 15 23
e-post: ludvig [dot] buhrman [at] hr [dot] lu [dot] se