För anställda

In case of emergency

Call 112
Remeber to dial 0-112 if you are calling from within the University.

University Security Control Centre
20 700 (+46 46 222 07 00)

Aktuellt från Lunds universitet

Nu har regeringen presenterat mandatperiodens forsknings- och innovationsproposition som pekar ut riktningen framåt för ...
Under hösten 2019 gjordes en nulägesanalys av hur fakulteterna och universitetets IT-funktioner hanterar incidenter och ...
Från och med årsskiftet kommer en ny universitetsledning att ta över rodret. Under den kommande perioden 2021-2026 komme...