Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Arbetsmiljö

Dekanen har ett övergripande ansvar för arbetsmiljö, miljö och säkerhet inom fakulteten. Prefekten har ansvaret för det löpande arbetsmiljöarbetet på institutionen och ska se till att arbetet drivs efter intentionerna i arbetsmiljölagen och miljöbalken.

Skyddsombud och studerandeskyddsombud erbjuds relevant utbildning men har inget ansvar för arbetsmiljön. Det har alltid den som är arbetsmiljöansvarig. En god arbetsmiljö innebär att det ska finnas väl kända handlingsplaner och rutiner för hur man ska förebygga och åtgärda eventuellt uppkomna problem.

Regelbundna arbetsplatsträffar, skyddsronder, utvecklingssamtal, aktivt rehabiliteringsarbete, arbetsskade- och tillbudshantering är exempel på aktiviteter som ska förekomma på alla arbetsställen. De studerandes arbetsmiljö har på motsvarande sätt skyddsronder och kursutvärderingar som inkluderar frågor avseende den fysiska och psykosociala miljön.

Verksamheten ska bedrivas i funktionella lokaler som är tillgängliganpassade för alla anställda och studenter i rimlig utsträckning.

Konstnärliga fakultetens arbetar systematiskt och målinriktat med frågor som rör jämställdhet, likabehandling och mångfald. Det innebär att vi arbetar förebyggande och aktivt med åtgärder för att motverka diskriminering och att vi verkar för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

 

Sidansvarig:

kontakt

Karin Göransson

Arbetsmiljösamordnare
E-post: Karin [dot] Goransson [at] kanslik [dot] lu [dot] se
Tel: 040-32 54 72

Konstnärliga fakulteten i Malmö:
Besöksadress: Bergsgatan 31 B
Postadress: Box 8084
200 41 Malmö
Telefon: 040 - 32 54 06
kanslik [at] kanslik [dot] lu [dot] se