Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Aktuellt 2022/23

 

Dags för val!

Under hösten 2022 ska val av valberedning genomföras och under våren 2023 ska val av dekan, prodekan och ledamöter i fakultetsstyrelsen genomföras.

All info hittar du här


Vår förhållningspolicy är beslutad

Den förhållningspolicy med etiska riktlinjer som skrevs fram av en arbetsgrupp under våren är nu beslutad och undertecknad av dekan. Fakultetens lokala skyddskommitté har beslutat att ”respektive prefekt får i uppdrag att ta hem policyn och arbeta med implementeringen på sin institution. Hur det har gått ska följas upp i skyddskommittén på andra mötet i våren 2023.”

Läs mer här


IT-säkerhet

Fakulteten har etablerat en gemensam nätorganisation vars uppgift är att säkerställa att vi följer universitetsgemensamma riktlinjer för IT-säkerhet. Nätägare är Kent Karlsson, nätförvaltare är Johan Roslund och nät- och brandväggsadministratörer är Michael Sellers och Johan Roslund. Någon av rollerna kan komma att utökas utifrån behov.

Under hösten kommer en kartläggning av nuläge och verksamhetsbehov genomföras i dialog med respektive institution för att sedan skapa en enhetlig och verksamhetsanpassad nätstruktur. Vidare kommer även hanteringen av klienter (mac-datorer, iPhones och iPads) att kartläggas för att skapa ett fakultetsövergripande samarbete för stöd och säkerhet gällande dessa enheter.

Vid frågor, kontakta Kent Karlsson, kent [dot] karlsson [at] mhm [dot] lu [dot] se


Utredning av fakultetens framtida biblioteksverksamhet

Just nu görs en utredning för att ta fram ett förslag på framtida biblioteksorganisation vid fakulteten, inklusive ledning  och styrning samt placering av personal. Den framtida organisationen ska garantera ett kvalitativt och effektivt stöd till utbildning och forskning inom fakultetens ämnesområden, genom att tillgängliggöra kvalitetsgranskad information. 

Beslut om utredningen är tagit i fakultetsstyrelsen och personalorganisationerna är informerade enligt MBL. Projektledare är fakultetsbibliotekarie Åse Lugnér och biträdande projektledare är kanslichef Moa Lindell. Utredningen ska avrapporteras till fakultetsstyrelsen i februari/mars 2023.