Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Aktuellt

Vi har följande aktuella projekt och processer på Konstnärliga fakulteten.

Konstnärliga fakulteten arbetar med medarbetarskap som fokusområde under 2021 och 2022. 

Medarbetarskap och ledarskap är ett av fakultetens fem prioriterade områden i den strategiska planen som i sin tur grundar sig på Lunds universitets strategiska plan, där samma prioriterade område finns med. 

Ett välutvecklat medarbetarskap ses som en framgångsfaktor och definieras inom Lunds universitet som både ett förhållningssätt och ett konkret beteende i relation till arbetsuppgifter, kollegor och chefer. Medarbetarskap har sin grund i svensk lagstiftning genom medbestämmandelagen, regler för arbetstagarrepresentation i styrelser och våra kollektivavtal.

Syftet med att göra medarbetarskap till ett fokusområde är att skapa en gemensam bild av, och förståelse för, vad gott medarbetarskap innebär på Konstnärliga fakulteten. Syftet är vidare att genom att sätta fokus på medarbetarskap bli en attraktiv arbetsplats som kännetecknas av ett effektivt och trivsamt samarbete såväl inom som mellan fakultetens olika verksamheter.

Tips! Titta gärna på filmen om kommunikativt medarbetarskap som tagits fram av LU inom forskningsprojektet Kommunikativa offentliga organisationer.

Länk till filmen
Rapporten Kommunikativt medarbetarskap

 

Vi behöver engagerade och ansvarstagande medarbetare som inte bara tar ansvar för sina egna arbetsuppgifter utan går utanför dem och kan se till helheten.

Konstnärliga fakulteten planerar och arbetar för att samlokalisera all verksamhet i ett nytt konstnärligt campus, som ett led i att långsiktigt säkra kvalitet och framgång för fakulteten. Det nya campuset beräknas stå färdigt för inflyttning 2027.

Till projektsidan

Kontakt

Moa Lindell
Kanslichef 
E-post: moa [dot] lindell [at] kanslik [dot] lu [dot] se
Tel: 070-614 61 55